Eroi au fost, eroi sunt încă!

Evenimente Iunie 11, 2021

Nouă ne rămâne doar să mulțumim celor care s-au sacrificat să păstreze granițele României așa cum sunt astăzi, să păstreze limba română și credința poporului.

La patruzeci de zile după Învierea Sa, Hristos S-a înălțat la ceruri, de unde venise, așa cum El însuși le-a spus cândva ucenicilor Săi: Vă smintește aceasta? Dacă veți vedea pe Fiul Omului suindu-Se acolo unde era mai înainte? (Ioan 6, 61-62).

Sărbătoarea împărătească a Înălțării are o mare importanță pentru viața creștină și duhovnicească, pentru că este legată de îndumnezeirea omului. Sfântul Grigorie Palama spune că Învierea este specifică tuturor oamenilor, în vreme ce Înălțarea are lor numai în cadrul sfinților. Acest lucru înseamnă că, prin Învierea Sa, Hristos a biruit moartea și a oferit tuturor daruri Învierii, pentru că toți vor învia la cea de-a Doua Venire a lui Hristos, și cei drepți și cei păcătoși, dar nu se vor înălța cu toții. Numai cei drepți, adică cei îndumnezeiți, se vor învrednici de această mare trăire. Sfântul Apostol Pavel mărturisește: cei morți întru Hristos vor învia întâi, după aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh (I Tesaloniceni 4, 16-17).

În fiecare an, Ziua Eroilor este celebrată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, în acest an pe data de 10 iunie. Sărbătoare națională a poporului român, Ziua Eroilor este marcată în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării, a credinței strămoșești și întregirea neamului.

Nouă ne rămâne doar să mulțumim celor care s-au sacrificat să păstreze granițele României așa cum sunt astăzi, să păstreze limba română și credința poporului. Acest lucru l-au făcut și copiii parohiei noastre, elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Todirești, sub îndrumarea domnișoarei profesor de religie, Puiu Ionela și a domnului profesor de educație muzicală, Costăchescu Gelu.

Prin intermediul acestei activități s-a urmărit cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei naționale, dezvoltarea sentimentului patriotic, a interesului pentru cunoașterea faptelor eroilor neamului. Toate acestea au fost dovedite prin participarea la Sfânta Liturghie și intonarea de cântece patriotice.

Istoricul Nicolae Iorga spunea: Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputință să-l răsplătești! Eroi sunt cei care și-au păstrat raționamentul și umanitatea intacte în fața suferințelor groaznice. Eroii, cunoscuți sau anonimi, unii știuți doar de Dumnezeu, merită, pe veci, cinstirea noastră!

Pr. Ciprian Mînicaru